Organ SMP

Organ SMP

Struktur Organisasi
dan Organ SMP Islam Al Azhar 10 Kembangan

Motto Kami
Motto SMP
Islam Al Azhar 10 Kembangan

Smart - Creative - Visioner

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.“

HR. Al-Hakim