Organ SD

Organ SD

Struktur Organisasi
dan Organ SD Islam Al Azhar 8 Kembangan

Motto Kami
Motto SD
Islam Al Azhar 8 Kembangan

Best Character, Great Achievment and Global Insight
(Berkarakter, Berprestasi dan Berwawasan Global)

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.“

HR. Al-Hakim